คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

ตลับผ้าหมึกแท้ยี่ห้อ Tally - 2250

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น :

 • Tally T 2250/2245/2140/2133
 • MT 151

คุณสมบัติ :

 • 12 ม.ม. (Black Ribbon Original Cartridge)

อายุการใช้งาน :

 • 5 ล้านตัวอักษร

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

ตลับผ้าหมึกแท้ยี่ห้อ Tally - 2265+/2280+

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น :

 • Tally T 2265+/2280+/2365/2380
 • Tally MT 300/350/360/230/330/340/400

คุณสมบัติ:

 • 20 ม.ม. (Black Ribbon Original Cartridge)

อายุการใช้งาน :

 • 20 ล้านตัวอักษร

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

ตลับผ้าหมึกแท้ยี่ห้อ Tally/Dascom - 1125+/1145

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น :

 • Tally 1125+/1140/1145/1330

คุณสมบัติ :

 • 13 ม.ม. (Black Ribbon Original Cartridge)

อายุการใช้งาน :

 • 9 ล้านตัวอักษร

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

ตลับผ้าหมึกแท้ยี่ห้อ Tally/Dascom - 5130/5130P

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น :

 • Tally 5130/5130P Passbook Printer

คุณสมบัติ :

 • 7 ม.ม. (Black Ribbon Original Cartridge)

อายุการใช้งาน :

 • 4 ล้านตัวอักษร

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

ตลับผ้าหมึกแท้ยี่ห้อ Tally - 5040

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น :

 • Tally 5040 Passbook Printer

คุณสมบัติ :

 • 7 ม.ม. (Black Ribbon Original Cartridge)

อายุการใช้งาน :

 • 10 ล้านตัวอักษร

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

ตลับผ้าหมึกแท้ยี่ห้อ Tally - 2440/2540

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น :

 • Tally 2440/2540 Dot Matrix Printer

คุณสมบัติ:

 • 7 ม.ม. (Black Ribbon Original Cartridge)

อายุการใช้งาน :

 • 8 ล้านตัวอักษร

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

ตลับผ้าหมึกแท้ยี่ห้อ Tally/Dascom - 2600

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น :

 • Tally 2600 Dot Matrix Printer

คุณสมบัติ :

 • 13 ม.ม. (Black Ribbon Original Cartridge)

อายุการใช้งาน :

 • 10 ล้านตัวอักษร

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

ตลับผ้าหมึกแท้ยี่ห้อ Tally/Dascom - 2610

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น :

 • Tally 2610 Dot Matrix Printer

คุณสมบัติ :

 • 13 ม.ม. (Black Ribbon Original Cartridge)

อายุการใช้งาน :

 • 15 ล้านตัวอักษร

Click on image to enlarge

ตลับผ้าหมึกแท้ยี่ห้อ Tally/Dascom - 1125/1325

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น :

 • Tally 1125 Dot Matrix Printer
 • Tally 1325 Dot Matrix Printer

คุณสมบัติ :

 • 13 ม.ม. (Black Ribbon Original Cartridge)

อายุการใช้งาน :

 • 7 ล้านตัวอักษร

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

ตลับผ้าหมึกแท้ยี่ห้อ Tally/Dascom - 1225

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น :

 • Tally 1225 Dot Matrix Printer

คุณสมบัติ :

 • 13 ม.ม. (Black Ribbon Original Cartridge)

อายุการใช้งาน :

 • 7 ล้านตัวอักษร

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

ตลับผ้าหมึกแท้ยี่ห้อ Fujitsu DL38xx/94xx

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น :

 • Fujitsu 38xx Dot Matrix Printer
 • Fujitsu 74xx Dot Matrix Printer
 • Fujitsu 94xx Dot Matrix Printer

คุณสมบัติ :

 • 12.7 ม.ม. (Black Ribbon Original Cartridge)

อายุการใช้งาน :

 • 5 ล้านตัวอักษร

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

ตลับผ้าหมึกแท้ยี่ห้อ Fujitsu DL6400

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น :

 • Fujitsu 6400 Dot Matrix Printer

คุณสมบัติ :

 • 16 ม.ม. (Black Ribbon Original Cartridge)

อายุการใช้งาน :

 • 18 ล้านตัวอักษร

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

ตลับผ้าหมึกแท้ยี่ห้อ Fujitsu DL7600

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น :

 • Fujitsu 7600 Dot Matrix Printer

คุณสมบัติ :

 • 16 ม.ม. (Black Ribbon Original Cartridge)

อายุการใช้งาน :

 • 18 ล้านตัวอักษร

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

ตลับผ้าหมึกแท้ยี่ห้อ Fujitsu DL7400 Pro

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น :

 • Fujitsu 7400 Pro Dot Matrix Printer

คุณสมบัติ :

 • 13 ม.ม. (Black Ribbon Original Cartridge)

อายุการใช้งาน :

 • 5 ล้านตัวอักษร

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

ตลับผ้าหมึกแท้ยี่ห้อ Fujitsu DL7600 Pro

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น :

 • Fujitsu 7600 Pro Dot Matrix Printer

คุณสมบัติ :

 • 13 ม.ม. (Black Ribbon Original Cartridge)

อายุการใช้งาน :

 • 18 ล้านตัวอักษร

ข่าวสารและกิจกรรม

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ

บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด เป็นหนึ่งใน บริษัท ชั้นนำด้านอุปกรณ์ไอทีและซอฟต์แวร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Validation code

Message information