ข้อมูลบริษัท: บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด

บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2519 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูล


ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจอย่างสูงสุดจากลูกค้า และด้วยความแข็งแกร่งของบริษัท ฯ ซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในวันนี้บริษัทฯจึงมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายยิ่งขึ้น มีโซลูชั่นเกี่ยวกับ ดาต้าเซ็นเตอร์ การให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศครบวงจร (System Integrator) มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย บริษัทฯจึงได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 (ขอบเขตการออกแบบ ติดตั้ง และบริการหลังการขายระบบงานพิมพ์และระบบดาต้าเซ็นเตอร์ )จาก AJA REGISTRARS LIMITEDที่ได้รับการรับรองโดย NAC และ UKAS และในวันนี้บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้าตามแนวนโยบายและพันธกิจหลัก .

“กนกสิน”มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริการด้านไอทีโซลูชั่น ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด นำมาซึ่งความสำเร็จในธุรกิจอย่างยั่งยืน

ประวัติบริษัท

พ.ศ.2519 : ก่อตั้งบริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ Memorex Corporation ประเภท จอภาพ.Tape Drive, ม้วนเทป และDiskette เป็นต้น และยังเป็นผู้พัฒนาภาษาไทยแบบ 24 บรรทัดบนจอ Terminalเป็นรายแรกของไทย

พ.ศ.2521 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ TAB Sale Corp ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับเครื่องแยกกระดาษ(Decollaror)และเครื่องกระตุกกระดาษ(Buster)

พ.ศ.2528 : ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10,000,000 บาท

พ.ศ.2529 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ (printer) Genicom จาก GENICOM Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ.2530 : เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องล้าง เครื่องตรวจสอบเทปคอมพิวเตอร์(Magnetic Tape Evaluator/Cleaner)ของ Computer-Link ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในกลางปีพ.ศ.2533ได้รวมกิจการกับบริษัท KYBEและได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น INTEGRA Technologies Coporation

พ.ศ.2531 : ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20,000,000 บาท นอกจากนั้นยังได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องMagnetic Tape Drive ของ CIPHER

พ.ศ.2532 : ได้รีบการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทชั้นนำของโลกดังนี้
-EMC Corporation สำหรับผลิตภัณฑ์Disk Subsystem และ Memory Board สำหรับตลาดIBM/AS400
-STORAGE TECHNOLOGY CORPORATION สำหรับผลิตภัณฑ์ Tape Subsystem ,Tape Cartridge Subsystem, Library Unitและ Disk Array ,Networking
-ADI Corporation สำหรับผลิตภัณฑ์ (Terminal)ที่ใช้ในตลาด IBM Mainframe และ AS/400 ,ตลาด ASXII เช่น DEC,UNISYS เป็นต้น -McDATA Corp. สำหรับเครื่องควบคุม(Controller)เทียบเท่า IBM3174และ Multiplexer

พ.ศ.2536 : ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางด้าน Media จากVerbatim Corporation

พ.ศ.2538 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของFujitsu Limited จากประเทศญี่ปุ่น จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Dot Matrix Printer, Laser Printer และ Magneto Optical Disk Drive

พ.ศ.2539 : ได้รรับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากบริษัทชั้นนำของโลกดังต่อไปนี้
-Exabyte Coporatation จากประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าของเทคโนโลยีเทป8 mm จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Tape Drive และ Tape Library เพื่อใช้กับ Network ของคอมพิวเตอร์ทุกระบบ -Dataproduct Corporation จำหน่ายเครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วสูง สำหรับพิมพ์กระดาษจดหมาย และกระดาษต่อเนื่องสำหรับ Platforms บนเครือข่ายและหมึกพิมพ์ทุกชนิด

พ.ศ.2540 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายSoftware ของLegato System Inc จากประเทศสหรัฐอเมริกา จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท Storage Management Software ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลหลายๆระบบ หรือหลายๆPlatforms แบบ Centralized

พ.ศ.2542 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Lampertz GmbH & Co.KG จากประเทศเยอรมนี จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของระบบITประเภท Datasafe, IT Room, Modular Safe และ Spectro Dataเป็นต้น

พ.ศ.2544 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย Software ของ Printsoft Products Ply Ltd.จากประเทศออสเตรเลีย จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท printing Management Documentที่ใช้ในการจัดการงานด้านเอกสาร

พ.ศ.2547 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก TallyGenicom ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์High Speed ประเภท Line Printer,Dot Matrix printer,Laseer Printerและ Passbook printer รวมถึงสินค้าอื่นๆที่มีชื่อเสียงระดับโลกในปี 2553 ได้รวมกิจการกับบริษัท Printonix Schweis GmgH จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Line Matrix Printer ภายใต้ยี่ห้อ TallyGenicom

พ.ศ.2548 : ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากบริษัทชั้นนำของโลกดังนี้
-Symantec Corporation จากประเทศสหรัฐอเมริกา จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Storage Manangement Software ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลหลายๆระบบ หรือหลาย Platforms -Pitney Bowes (Thailand) ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย Solutiionsที่ใช้ในการจัดการเอกสาร ตั้งแต่การออกแบบ การนำเสนอ การจัดเก็บ การนำมาใช้ จนถึงการจัดส่ง

พ.ศ.2549 : ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Sun StorageTek ประเภทTape Library ,Disk,Driveและ Software จาก Sun Microsystems Pte Ltd ซึ่งในปีพ.ศ.2553 ได้รวมกิจการกับ Oracle จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทStorage /server & Backup solutions

พ.ศ.2551 :ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องพิมพ์ ดิจิตอลความเร็วสูง จากบริษัทชั้นนำของโลกดังนี้
-XEIKON จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Digital Color Printing Technology -SCREEN จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Inkjet Digital Printing

พ.ศ.2553 : ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ประเภท Dot Matrix และ Passbook Printer จากบริษัท DASXOM AP Pteภายใต้ยี่ห้อ Tallyและ Tally DASCOM

พ.ศ.2554 : ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจาก -IBM(Thailand) Ltdจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท Storage/Server/Backup solutions -HP (Thailand) Ltdจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท Storage/Server/Backup Solutions

พ.ศ.2559 : ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 (การออกแบบ ติดตั้ง และบริการหลังการขายระบบงานดาต้าเซ็นเตอร์และระบบงานพิมพ์) จาก AJA Registra

ข่าวสารและกิจกรรม

 • กิจกรรมอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

  บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด ได้จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ เห็นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของพนักงาน เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2563 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 โดย คุณสุมิตร ปุณยกนก  กรรมการผู้จัดการและพนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 • โครงการอบรมพัฒนาพนักงานในระบบ ISO9001:2015

  วันที่ 15 ตุลาคม 2563 บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด ได้จัดหลักสูตรอบรมมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ขึ้น ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ให้แก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO อย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานได้อย่างมีมาตรฐานในการขายสินค้าและบริการหลังการขายแก่ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กรได้สำเร็จ

 • ข่าวดี!!! บริษัท กนกสิน ฯ มีช่องทางติดต่อที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม

  ข่าวดี!!! บริษัท กนกสิน ฯ  มีช่องทางติดต่อที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม หาลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้า หรือติดต่อเราสามารถ Add Friend เราได้ที่

  Line Official : @Kanoksin 

  หรือติดตามข่าวสารได้ที่ 

  Facebook Page : Kanoksin Export Import 

   

 • Kanoksin มอบถุงยังชีพช่วยเหลือสังคมสู้ภัย Covid-19 ชาวหนองจอก

  วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเขตหนองจอก ได้จัดกิจกรรม “โครงการกนกสินร่วมแบ่งปันน้ำใจ ต้านภัย Covid-19”  ได้มอบถุงยังชีพ,แอลกอฮอล์เจล และอาหารกล่อง  ณ วัดหนองจอก เขตหนองจอก กทม. ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดไวรัส Covid -19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลสังคมเราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบครั้งนี้ อันเป็นการแสดงเจตจำนงของบริษัทด้านการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านการแบ่งปัน

 • กิจกรรมมอบแอลกอฮอล์เพื่อสนับสนุนสู้ภัย COVID-19

  วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ตัวแทนบริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด ได้ส่งมอบแอลกอฮอล์ให้ ผู้บริหารโรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนสู้ภัยโควิค -19 และให้ทางโรงเรียนนำไปเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสแก่เด็กนักเรียนที่กำลังจะเปิดเทอมในวันที่ 1 ก.ค. 63 นี้ต่อไป

 • ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัท ก้าวสู่ปีที่ 44

  บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด  ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 44 โดยคุณสุมิตร ปุณยกนก ผู้บริหารและพนักงานได้ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และร่วมกันถวายภัตตาอาหารเพลพระสงฆ์จากวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานทั้งบริษัท จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ผ่านมา

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ

บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด เป็นหนึ่งใน บริษัท ชั้นนำด้านอุปกรณ์ไอทีและซอฟต์แวร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Validation code

Message information