Serial Impact Dot-Matrix

สนใจสินค้าโทร 084-438-7255
Fujitsu Dot-matrix Printer - DL3100 80 columns

การพํฒนาของเครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ชนิด ดอทเมทริกซ์ 24 เข็ม ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 450 ตัวอักษรต่อวินาทีที่ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว หน่วยความจำขนาดใหญ่ถึง 256 KB รองรับการทำงานกับระบบปฏิบัติการ Windows และแบบ Text เครื่องพิมพ์นี้รองรับชุดคําสั่ง IBM Proprinter และ Epson ESC/P2 ขนาดกระทัดรัดใช้งานง่าย การดูแลและบํารุงรักษาไม่จุกจิกและหมึกพิมพ์ชนิดตลับง่ายต่อการเปลี่ยนตลับหมึก

Fujitsu Dot-matrix Printer - DL3750+ 80 columns

Fujitsu DL3750+ เป็นเครื่องพิมพ์ดอทแมตทริก แบบ 24 เข็ม 80 column พิมพ์ด้วยความเร็วถึง 400 ตัวอักษรต่อวินาที เหมาะสำหรับสำนักงานทั่วไป ใช้ได้ทั้งกระดาษต่อเนื่องและกระดาษชนิดแผ่น

Fujitsu Dot-matrix Printer - DL3850+ 136 columns

Fujitsu DL3850+ เป็นเครื่องพิมพ์ดอทแมตทริก แบบ 24 เข็ม 136 column พิมพ์ด้วยความเร็วถึง 448 ตัวอักษรต่อวินาที เหมาะสำหรับสำนักงานทั่วไป ใช้ได้ทั้งกระดาษต่อเนื่องและกระดาษชนิดแผ่น

Fujitsu Dot-matrix Printer - DL7400Pro/DL7600Pro

Fujitsu DL7400Pro และ DL7600Pro เป็นเครื่องพิมพ์ดอทแมตทริก แบบ 24 เข็ม 136 column พิมพ์ด้วยความเร็วสูง เหมาะสำหรับสำนักงานทั่วไป ใช้ได้ทั้งกระดาษต่อเนื่องและกระดาษชนิดแผ่น

Tally, Tally/Dascom - 1330 flatbed

Tally Dascom 1330 เป็นเครื่องพิมพ์ดอทแมตทริกที่พิมพ์แนวราบ (Flatbed) แบบ 24 เข็ม 80 column เหมาะกับงานโรงพยาบาลและสำนักงานทั่วไป ใช้งานง่ายเพียงต่อกับเครื่องคอมฯ ด้วยสาย USB ใช้ได้ทั้งกระดาษต่อเนื่องและกระดาษชนิดแผ่น

Tally, Tally/Dascom - 5130P passbook

Tally Dascom 5130P เป็นเครื่องพิมพ์ดอทแมตทริกที่พิมพ์แนวราบ (Flatbed) แบบ 24 เข็ม 80 column เหมาะกับงานโรงพยาบาล งานสมุดบัญชีสหกรณ์ ธนาคาร เล่มทะเบียนรถ และสำนักงานทั่วไป ใช้ได้ทั้งกระดาษต่อเนื่องและกระดาษชนิดแผ่น

Tally, Tally/Dascom - 5040 passbook

Tally Dascom T5040 Passbook Printer 100% เป็นเครื่องพิมพ์ดอทแมตทริกที่พิมพ์แนวราบ (Flatbed) แบบ 24 เข็ม 80 column เหมาะกับงานธนาคาร งานโรงพยาบาล งานสมุดบัญชีสหกรณ์ ธนาคาร เล่มทะเบียนรถ และสำนักงานทั่วไป

Tally, Tally/Dascom - 1225 wide paper 136 columns

Tally Dascom 1225 เป็นเครื่องพิมพ์ดอทแมตทริก แบบ 24 เข็ม 136 column เหมาะกับงานสำนักงานทั่วไป ใช้งานง่ายเพียงต่อกับเครื่องคอมฯ ด้วยสาย USB ใช้ได้ทั้งกระดาษต่อเนื่องและกระดาษชนิดแผ่น

Tally, Tally/Dascom - 1125 paper 80 columns

Tally Dascom 1125 เป็นเครื่องพิมพ์ดอทแมตทริก แบบ 24 เข็ม 80 column เหมาะกับงานสำนักงานทั่วไป ใช้งานง่ายเพียงต่อกับเครื่องคอมฯ ด้วยสาย USB ใช้ได้ทั้งกระดาษต่อเนื่องและกระดาษชนิดแผ่น

Tally, Tally/Dascom - 1145 narrow paper 80 columns

Tally Dascom 1145 เป็นเครื่องพิมพ์ดอทแมตทริก แบบ 24 เข็ม 80 column เหมาะสำหรับสำนักงานทั่วไป ใช้ได้ทั้งกระดาษต่อเนื่องและกระดาษชนิดแผ่น

Tally, Tally/Dascom - 2600 narrow paper 80 columns

Tally Dascom 2600 เป็นเครื่องพิมพ์ดอทแมตทริก แบบ 24 เข็ม 80 column พิมพ์ด้วยความเร็วถึง 680 ตัวอักษรต่อวินาที เหมาะกับงานสำนักงานทั่วไป ใช้งานง่ายเพียงต่อกับเครื่องคอมฯ ด้วยสาย USB, Parallel, Serial RS-232 และ Ethernet ใช้ได้ทั้งกระดาษต่อเนื่องและกระดาษชนิดแผ่น

Tally, Tally/Dascom - 2610 wide paper 136 columns

Tally Dascom 2610 เป็นเครื่องพิมพ์ดอทแมตทริก แบบ 24 เข็ม 136 column พิมพ์ด้วยความเร็วถึง 680 ตัวอักษรต่อวินาที เหมาะกับงานสำนักงานทั่วไป ใช้งานง่ายเพียงต่อกับเครื่องคอมฯ ด้วยสาย USB, Parallel, Serial RS-232 และ Ethernet ใช้ได้ทั้งกระดาษต่อเนื่องและกระดาษชนิดแผ่น

ข่าวสารและกิจกรรม

 • กนกสินฯ มอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2564 (ปีที่ 19)

  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  คุณธวัชชัย ต้องตรงทรัพย์ ตัวแทนผู้บริหารในนามบริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผลงานของศิลปินรุ่นเยาว์ให้ได้เติบโตเป็นศิลปิน และนักสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในวงการศิลปินต่อไป จำนวน 12 ทุน มูลค่าทุนละ 15,000 บาท และทุนพิเศษ จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 185,000 บาท

 • ทำบุญครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ ปีที่ 45 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 46

  ภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญวันครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ ปีที่ 45 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารสำนักงานบริษัทกนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองแก่กิจการและพนักงานชาวกนกสินต่อไป พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 46

 • ชาวกนกสิน ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564

  บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด ได้จัดกิจกรรมฉลองเทศกาลตรุษจีน ให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันไหว้เจ้าในช่วงเช้าวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลดังกล่าว นำทีมโดยคุณสุมิตร ปุณยกนก และช่วงพักเที่ยงยังได้จัดอาหาร,ผลไม้,ไอศกรีมกชามาสเลี้ยงแก่พนักงานรับประทานร่วมกันด้วย

 • ผู้บริหารและพนักงานชาวกนกสิน ร่วมสืบสานประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

  บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด  โดยคุณสุมิตร ปุณยกนก กรรมการผู้จัดการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน  ร่วมกิจกรรม  “สุขสันต์ วันสงกรานต์ ชาวกนกสิน ประจำปี 2564” ในวันที่ 9 เม.ย. 64  เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยอันดีงามโดยมีจัดกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล  และ พิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร พนักงานได้ร่วมกันสร้างบรรยากาศ สวมใส่เสื้อลายดอกสีสดใส และร่วมกิจกรรมการละเล่นแบบสไตล์ไทย ๆ  ณ บริเวณลานจอดรถใต้ต้นไทรภายในองค์กร

 • โครงการอบรมพัฒนาพนักงานในระบบ ISO9001:2015

  วันที่ 15 ตุลาคม 2563 บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด ได้จัดหลักสูตรอบรมมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ขึ้น ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ให้แก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO อย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานได้อย่างมีมาตรฐานในการขายสินค้าและบริการหลังการขายแก่ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กรได้สำเร็จ

 • ข่าวดี!!! บริษัท กนกสิน ฯ มีช่องทางติดต่อที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม

  ข่าวดี!!! บริษัท กนกสิน ฯ  มีช่องทางติดต่อที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม หาลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้า หรือติดต่อเราสามารถ Add Friend เราได้ที่

  Line Official : @Kanoksin 

  หรือติดตามข่าวสารได้ที่ 

  Facebook Page : Kanoksin Export Import 

   

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ

บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด เป็นหนึ่งใน บริษัท ชั้นนำด้านอุปกรณ์ไอทีและซอฟต์แวร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Validation code

Message information