คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

ผ้าหมึกแท้สำหรับเครื่องพิมพ์ TallyGenicom 66xx/68xx (Original Cartridge)

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น :

 • TallyGenicom 6605 - TallyGenicom 6805 (500 LPM)
 • TallyGenicom 6610 - TallyGenicom 6810 (1000 LPM)
 • TallyGenicom 6615 - TallyGenicom 6815 (1500 LPM)
 • TallyGenicom 6620 - TallyGenicom 6820 (2000 LPM)

คุณสมบัติ:

 • ตลับผ้าหมึกพิมพ์ หน้ากว้างผ้าหมึก 29 ม.ม.

อายุการใช้งาน :

 • รุ่นมาตรฐาน 17,000 หน้า

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

ตลับผ้าหมึกแท้ยี่ห้อ TallyGenicom E-40 )

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น :

 • T6212 (1200 LPM)
 • T6215 (1500 LPM)
 • T6218 (1800 LPM)
 • TG 6306 (600 LPM)
 • TG 6312 (1200 LPM)

คุณสมบัติ:

 • 32 ม.ม. (Black Ribbon Original Cartridge)

อายุการใช้งาน :

 • 40 ล้านตัวอักษร

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

ตลับผ้าหมึกแท้ยี่ห้อ TallyGenicom TG E-60

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น :

 • T6212 (1200 LPM)
 • T6215 (1500 LPM)
 • T6218 (1800 LPM)
 • TG 6306 (600 LPM)
 • TG 6312 (1200 LPM)

คุณสมบัติ :

 • 32 ม.ม. (Black Ribbon Original Cartridge)

อายุการใช้งาน :

 • 60 ล้านตัวอักษร

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

ตลับผ้าหมึกแท้ยี่ห้อ TallyGenicom TG E-250

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น :

 • T6212 (1200 LPM)
 • T6215 (1500 LPM)
 • T6218 (1800 LPM)
 • TG 6306 (600 LPM)
 • TG 6312 (1200 LPM)

คุณสมบัติ :

 • 32 ม.ม. (Black Ribbon Original Cartridge)

อายุการใช้งาน :

 • 250 ล้านตัวอักษร

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

ตลับผ้าหมึกแท้ยี่ห้อ TallyGenicom TG 4490

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น :

 • Genicom 4470,4570 (1200 LPM)
 • Genicom 4490,4590 (1400 LPM)
 • Genicom 5180IE (1800 LPM)

คุณสมบัติ :

 • 35 ม.ม. (Fabric Black Ribbon Original Cartridge)

อายุการใช้งาน :

 • 50 ล้านตัวอักษร

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

ตลับผ้าหมึกแท้ยี่ห้อ TallyGenicom TG 4800

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น :

 • Genicom 4810(XT) (IE), 400 LPM
 • Genicom 4820(XT) 400 LPM
 • Genicom 4830(XT), 4840(XT)(IE) 800 LPM
 • Genicom 5050IE 500 LPM, 5100IE 1000 LPM
 • Genicom 4940I

คุณสมบัติ

 • 25.4 ม.ม. (Black Ribbon Original Cartridge)

อายุการใช้งาน :

 • 45 ล้านตัวอักษร

ข่าวสารและกิจกรรม

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ

บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด เป็นหนึ่งใน บริษัท ชั้นนำด้านอุปกรณ์ไอทีและซอฟต์แวร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Validation code

Message information