Standard Rectifier System

 • Huawei Embedded Power System
Further Information:

PDF Standard Rectifier Systems Datasheet

Product Description

The telecom rectifier power system includes series of embedded power products such as ETP4830, ETP4890, ETP48150 and ETP48200. Its output range is from 30A to 200A. It is applicable to various scenarios and each function unit adopts standard-size design. Its height varies from1U to 11U. With its compact design, it facilities installation and supports various installations such as 19-inch rack and cabinet installation. The system adapts wide range of AC input voltage and provides excellent performance such as intelligent battery management, site monitoring and remote management, etc.

ข่าวสารและกิจกรรม

 • กิจกรรมอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

  บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด ได้จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ เห็นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของพนักงาน เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2563 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 โดย คุณสุมิตร ปุณยกนก  กรรมการผู้จัดการและพนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 • โครงการอบรมพัฒนาพนักงานในระบบ ISO9001:2015

  วันที่ 15 ตุลาคม 2563 บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด ได้จัดหลักสูตรอบรมมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ขึ้น ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ให้แก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO อย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานได้อย่างมีมาตรฐานในการขายสินค้าและบริการหลังการขายแก่ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กรได้สำเร็จ

 • ข่าวดี!!! บริษัท กนกสิน ฯ มีช่องทางติดต่อที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม

  ข่าวดี!!! บริษัท กนกสิน ฯ  มีช่องทางติดต่อที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม หาลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้า หรือติดต่อเราสามารถ Add Friend เราได้ที่

  Line Official : @Kanoksin 

  หรือติดตามข่าวสารได้ที่ 

  Facebook Page : Kanoksin Export Import 

   

 • Kanoksin มอบถุงยังชีพช่วยเหลือสังคมสู้ภัย Covid-19 ชาวหนองจอก

  วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเขตหนองจอก ได้จัดกิจกรรม “โครงการกนกสินร่วมแบ่งปันน้ำใจ ต้านภัย Covid-19”  ได้มอบถุงยังชีพ,แอลกอฮอล์เจล และอาหารกล่อง  ณ วัดหนองจอก เขตหนองจอก กทม. ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดไวรัส Covid -19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลสังคมเราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบครั้งนี้ อันเป็นการแสดงเจตจำนงของบริษัทด้านการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านการแบ่งปัน

 • กิจกรรมมอบแอลกอฮอล์เพื่อสนับสนุนสู้ภัย COVID-19

  วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ตัวแทนบริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด ได้ส่งมอบแอลกอฮอล์ให้ ผู้บริหารโรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนสู้ภัยโควิค -19 และให้ทางโรงเรียนนำไปเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสแก่เด็กนักเรียนที่กำลังจะเปิดเทอมในวันที่ 1 ก.ค. 63 นี้ต่อไป

 • ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัท ก้าวสู่ปีที่ 44

  บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด  ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 44 โดยคุณสุมิตร ปุณยกนก ผู้บริหารและพนักงานได้ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และร่วมกันถวายภัตตาอาหารเพลพระสงฆ์จากวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานทั้งบริษัท จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ผ่านมา

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ

บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด เป็นหนึ่งใน บริษัท ชั้นนำด้านอุปกรณ์ไอทีและซอฟต์แวร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Validation code

Message information