บริการหลังการขาย

ด้วยระยะเวลากว่า 40 ปี ที่บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด ได้ยืนหยัดมานอกเหนือจากการคัดสรรสินค้าที่มี คุณภาพ รวมถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และสิ่งที่เราให้ความสำคัญควบคู่กันไปคือ “การบริการหลังการขาย” ทั้งการซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษา และการให้คำแนะนำเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพ และศูนย์บริการที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

“บริการหลังการขาย” เป็นหัวใจสำคัญของเราที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้าน การบริการศูนย์ข้อมูล, การบริการเครื่องพิมพ์, การบริการแบบระบบ อาทิ บริการให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบ บริการดูแลซ่อม บำรุง พร้อมให้บริการอย่างรวดเร็วตลอด24 ชั่วโมง

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)
เรามีการดูแลและบริการโดยทีมงานวิศวกรเพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้เครื่อง หรือ อุปกรณ์อยู่ในสภาพ ที่ปกติ พร้อมใช้งาน โดยมีการทำความสะอาด ตรวจสอบระบบ และทดสอบระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องเกิดความผิดพลาด หรือ เสียหายในระหว่างการใช้งานจริง โดยทางเราจะมีการวางแผนการทำงานเป็นระบบ ก่อนที่จะไปสู่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเกิดความมั่นใจในการบริการ และ ในตัวผลิตภัณฑ์ว่าจะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (CM)
เรามีการดูแลและบริการโดยทีมงานวิศวกรเพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข เพื่อให้เครื่อง หรือ อุปกรณ์ กลับมาสู่สภาวะปกติ พร้อมใช้งาน อย่างรวดเร็วที่สุด โดยเรามีความพร้อมทางด้านประสบการณ์ซ่อม คุณภาพการซ่อม รวมถึงเครื่องมือและอะไหล่ ที่พร้อมใช้งาน โดยเรามีการบริการแบบ Onsite service 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่ามีบริการการซ่อมได้อย่างรวดเร็วที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ

บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด เป็นหนึ่งใน บริษัท ชั้นนำด้านอุปกรณ์ไอทีและซอฟต์แวร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Validation code

Message information