ข้อมูลบริษัท: บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด

บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2519 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูล


ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจอย่างสูงสุดจากลูกค้า และด้วยความแข็งแกร่งของบริษัท ฯ ซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในวันนี้บริษัทฯจึงมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายยิ่งขึ้น มีโซลูชั่นเกี่ยวกับ ดาต้าเซ็นเตอร์ การให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศครบวงจร (System Integrator) มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย บริษัทฯจึงได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 (ขอบเขตการออกแบบ ติดตั้ง และบริการหลังการขายระบบงานพิมพ์และระบบดาต้าเซ็นเตอร์ )จาก AJA REGISTRARS LIMITEDที่ได้รับการรับรองโดย NAC และ UKAS และในวันนี้บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้าตามแนวนโยบายและพันธกิจหลัก .

“กนกสิน”มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริการด้านไอทีโซลูชั่น ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด นำมาซึ่งความสำเร็จในธุรกิจอย่างยั่งยืน

ประวัติบริษัท

พ.ศ.2519 : ก่อตั้งบริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ Memorex Corporation ประเภท จอภาพ.Tape Drive, ม้วนเทป และDiskette เป็นต้น และยังเป็นผู้พัฒนาภาษาไทยแบบ 24 บรรทัดบนจอ Terminalเป็นรายแรกของไทย

พ.ศ.2521 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ TAB Sale Corp ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับเครื่องแยกกระดาษ(Decollaror)และเครื่องกระตุกกระดาษ(Buster)

พ.ศ.2528 : ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10,000,000 บาท

พ.ศ.2529 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ (printer) Genicom จาก GENICOM Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ.2530 : เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องล้าง เครื่องตรวจสอบเทปคอมพิวเตอร์(Magnetic Tape Evaluator/Cleaner)ของ Computer-Link ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในกลางปีพ.ศ.2533ได้รวมกิจการกับบริษัท KYBEและได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น INTEGRA Technologies Coporation

พ.ศ.2531 : ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20,000,000 บาท นอกจากนั้นยังได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องMagnetic Tape Drive ของ CIPHER

พ.ศ.2532 : ได้รีบการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทชั้นนำของโลกดังนี้
-EMC Corporation สำหรับผลิตภัณฑ์Disk Subsystem และ Memory Board สำหรับตลาดIBM/AS400
-STORAGE TECHNOLOGY CORPORATION สำหรับผลิตภัณฑ์ Tape Subsystem ,Tape Cartridge Subsystem, Library Unitและ Disk Array ,Networking
-ADI Corporation สำหรับผลิตภัณฑ์ (Terminal)ที่ใช้ในตลาด IBM Mainframe และ AS/400 ,ตลาด ASXII เช่น DEC,UNISYS เป็นต้น -McDATA Corp. สำหรับเครื่องควบคุม(Controller)เทียบเท่า IBM3174และ Multiplexer

พ.ศ.2536 : ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางด้าน Media จากVerbatim Corporation

พ.ศ.2538 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของFujitsu Limited จากประเทศญี่ปุ่น จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Dot Matrix Printer, Laser Printer และ Magneto Optical Disk Drive

พ.ศ.2539 : ได้รรับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากบริษัทชั้นนำของโลกดังต่อไปนี้
-Exabyte Coporatation จากประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าของเทคโนโลยีเทป8 mm จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Tape Drive และ Tape Library เพื่อใช้กับ Network ของคอมพิวเตอร์ทุกระบบ -Dataproduct Corporation จำหน่ายเครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วสูง สำหรับพิมพ์กระดาษจดหมาย และกระดาษต่อเนื่องสำหรับ Platforms บนเครือข่ายและหมึกพิมพ์ทุกชนิด

พ.ศ.2540 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายSoftware ของLegato System Inc จากประเทศสหรัฐอเมริกา จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท Storage Management Software ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลหลายๆระบบ หรือหลายๆPlatforms แบบ Centralized

พ.ศ.2542 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Lampertz GmbH & Co.KG จากประเทศเยอรมนี จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของระบบITประเภท Datasafe, IT Room, Modular Safe และ Spectro Dataเป็นต้น

พ.ศ.2544 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย Software ของ Printsoft Products Ply Ltd.จากประเทศออสเตรเลีย จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท printing Management Documentที่ใช้ในการจัดการงานด้านเอกสาร

พ.ศ.2547 : ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก TallyGenicom ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์High Speed ประเภท Line Printer,Dot Matrix printer,Laseer Printerและ Passbook printer รวมถึงสินค้าอื่นๆที่มีชื่อเสียงระดับโลกในปี 2553 ได้รวมกิจการกับบริษัท Printonix Schweis GmgH จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Line Matrix Printer ภายใต้ยี่ห้อ TallyGenicom

พ.ศ.2548 : ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากบริษัทชั้นนำของโลกดังนี้
-Symantec Corporation จากประเทศสหรัฐอเมริกา จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Storage Manangement Software ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลหลายๆระบบ หรือหลาย Platforms -Pitney Bowes (Thailand) ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย Solutiionsที่ใช้ในการจัดการเอกสาร ตั้งแต่การออกแบบ การนำเสนอ การจัดเก็บ การนำมาใช้ จนถึงการจัดส่ง

พ.ศ.2549 : ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Sun StorageTek ประเภทTape Library ,Disk,Driveและ Software จาก Sun Microsystems Pte Ltd ซึ่งในปีพ.ศ.2553 ได้รวมกิจการกับ Oracle จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทStorage /server & Backup solutions

พ.ศ.2551 :ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องพิมพ์ ดิจิตอลความเร็วสูง จากบริษัทชั้นนำของโลกดังนี้
-XEIKON จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Digital Color Printing Technology -SCREEN จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Inkjet Digital Printing

พ.ศ.2553 : ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ประเภท Dot Matrix และ Passbook Printer จากบริษัท DASXOM AP Pteภายใต้ยี่ห้อ Tallyและ Tally DASCOM

พ.ศ.2554 : ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจาก -IBM(Thailand) Ltdจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท Storage/Server/Backup solutions -HP (Thailand) Ltdจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท Storage/Server/Backup Solutions

พ.ศ.2559 : ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 (การออกแบบ ติดตั้ง และบริการหลังการขายระบบงานดาต้าเซ็นเตอร์และระบบงานพิมพ์) จาก AJA Registra

ข่าวสารและกิจกรรม

  • กนกสินจับมือหัวเหว่ย จัดงาน Grow Your Business with Huawei Energy Powering Solutions

    บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมมือกับบริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัดจัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ Grow Your Business with Huawei Energy Powering Solutions เมื่อเดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอโซลูชั่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการไฟฟ้าในห้องดาต้าเซ็นเตอร์, การพัฒนาโซลูชั่นอัจฉริยะที่ออกแบบสำหรบการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ยุคใหม่ 

     

    ภายในงานได้รับการตอบรับและเข้าร่วมงานจากผู้ดูแลระบบไอทีกว่า 120 คน และได้รับเกียรติจาก ดร.วิรินทร์     เมฆประดิษฐสิน ประธานกรรมการ บริษัท อเมริกัน อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายและดาต้าเซ็นเตอร์   ร่วมบรรยายในหัวข้อ Intelligence Solution for Next Data Centerเจาะลึกถึงการวางโครงสร้างระบบดาต้าเซ็นเตอร์ในยุคดิจิตอล และการปรับเปลี่ยนแนวทางระบบไอทีให้เหมาะกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

  • หัวเหว่ยแต่งตั้งกนกสินเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ UPS Solutions แบรนด์ Huawei

    บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ UPS Solutions แบรนด์ Huawei ในประเทศไทย โดย Mr. Ye Xiaodong, VP ofEnterprise Network Energy Product, Huawei   เป็นผู้มอบ  Award Distributor Certificate  ให้แก่คุณสุมิตร ปุณยกนก กรรมการผู้จัดการบริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด เมื่อเดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมา

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ

บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด เป็นหนึ่งใน บริษัท ชั้นนำด้านอุปกรณ์ไอทีและซอฟต์แวร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Validation code

Message information